Samenwerkingen

Wij werken samen met de volgende disciplines:

Wilt u meer informatie over deze samenwerking, kijk dan ook op www.kindcentrumGO.nl

PA095390 1 0 MaxChristi

WIj zijn aangesloten bij de Cooperatie FYGO, een samenwerkingsverband tussen fysiotherapiepraktijken op Goeree-overflakkee. Het aanspreekpunt en samenwerkingspartner voor regionale en landelijke stakeholders, zoals de gemeente, de Zorggroep Haringvliet, Paulina.nu, de andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. www.fygo-go.nl

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als ouders onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met de behandelaar te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 

https://defysiotherapeut.com/over-fysiotherapie/kwaliteit/